Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13, NN 48/15)
Republika Hrvatska raspolaže s 261.961,63 ha oranica

Uredbe

Uredba o obrascu i načinu vrednovanja gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 79/16)

Uredba o dopuni Uredbe o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 70/16)

Uredba o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 66/13)

Uredba o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 93/15)

Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište (NN 93/15)

Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište (NN 141/13)

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište (66/13)

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište (109/11)

Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište (NN 33/10)

Uredba o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište (NN 39/09)