Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13, NN 48/15)
Republika Hrvatska raspolaže s 261.961,63 ha oranica

Upute i mišljenja

- Naputak Ministarstva poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 53/2017. )

- Mišljenje Ministarstva poljoprivrede o primjeni članka 32. stavak 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (preuzmi PDF)

- Mišljenje Ministarstva poljoprivrede o uvjetima prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta (preuzmi PDF)

- Mišljenje Ministarstva poljoprivrede o prodaji čestica državnog poljoprivrednog zemljišta koje graniče s drugim česticama državnog poljoprivrednog zemljišta (preuzmi PDF)

- Mišljenje Ministarstva poljoprivrede o nadležnosti za raskid ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (preuzmi PDF)

- Mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka o objavi osobnih podataka (preuzmi PDF)

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode utvrdilo je uvjete zaštite prirode pri korištenju zajedničkih pašnjaka unutar područja ekološke mreže (preuzmi PDF)

- Očitovanje Ministarstva poljoprivrede na upit Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o upisivanju državnog poljoprivrednog zemljišta u ARKOD temeljem ugovora o zakupu, u odnosu na ugovor o privremenom korištenju (preuzmi PDF)


Upute za ispunjavanje gospodarskog programa

Sastavni dio ponude za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta je obrazac Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (Gospodarski program).

Gospodarski program sadrži sljedeće sastavnice: podatke o podnositelju ponude, opis gospodarstva, pokazatelje poslovanja iz prethodnog razdoblja, namjenu korištenja i lokalitet zemljišta, tehnološko-tehničke karakteristike gospodarskog rada, podatak o potrebnoj mehanizaciji za obradu zemljišta koje je predmet zakupa, investicije i zapošljavanje, očekivane financijske rezultate proizvodnje, prikaz očekivanih troškova i prihoda, posebnu naznaku kad se radi o ekološkoj proizvodnji i posebne uvjete zaštite prirode koje utvrđuje središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode, ako se poljoprivredno zemljište nalazi unutar zaštićenog područja.

Upute kako točno ispuniti obrazac gospodarskog programa možete preuzeti ovdje (PDF).