Cjenik zemljišta

Saznajte cijene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Županija:

Državno poljoprivredno zemljište (ha):

...

Slobodno za raspolaganje (ha):

...

Upišite katastarsku općinu: