Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj je 2.695.037 ha
Republika Hrvatska raspolaže sa 738.125,52 hektara poljoprivrednog zemljišta

Zemljišni fond

Neobrađeno poljoprivredno zemljište u vlasništvu države ulazi u Zemljišni fond.

Neobrađenim poljoprivrednim zemljištem smatra se zemljište koje:
a) nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje,
b) je obraslo višegodišnjim raslinjem.

Zemljišni fond