Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti pisano, elektroničkom poštom ili osobno
26. 10. 2015.

Druga dopuna plana nabave za 2015.

Na temelju čl. 20. st. 4. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i čl. 10. Statuta Agencije za poljoprivredno zemljište, Upravno vijeće Agencije za poljoprivredno zemljište je na 37. sjednici održanoj dana 21. listopada 2015. godine donijelo II. izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu.

Saznaj više
26. 10. 2015.

Odluka o odabiru ponuditelja za usluge privremenog zapošljavanja

Na temelju odredbe članka 17. Statuta Agencije za poljoprivredno zemljište i odredbe članka 96. Zakona o javnoj nabavi u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B Zakona - usluga privremenog zapošljavanja radnika, ravnateljica Agencije za poljoprivredno zemljište dana 26.10.2015. donijela je odluku o odabiru ponuditelja usluge privremenog zapošljavanja.

Saznaj više
30. 09. 2015.

Zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge privremenog zapošljavanja radnika

Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi - usluge privremenog zapošljavanja radnika.

Saznaj više
28. 05. 2015.

Dopuna plana nabave za 2015.

Na temelju čl. 20. st. 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i čl. 10. Statuta Agencije za poljoprivredno zemljište, Upravno vijeće Agencije za poljoprivredno zemljište je na 33. sjednici održanoj dana 26. svibnja 2015. godine donijelo slijedeću Dopunu plana nabave za 2015. godinu.

Saznaj više
21. 04. 2015.

Obavijest o sklopljenom Ugovoru

Nastavno na provedeni postupak nabave za usluge iz Dodatka II.B – privremeno zapošljavanje radnika sa ponuditeljem koji je ponudio najpovoljniju ponudu sklopljen je Ugovor o ustupanju radnika broj 01/15.

Saznaj više