Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti pisano, elektroničkom poštom ili osobno
21. 04. 2016.

Plan nabave za 2016. godinu.

Na temelju čl. 20. st. 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i čl. 10. Statuta Agencije za poljoprivredno zemljište, Upravno vijeće Agencije za poljoprivredno zemljište na 41. sjednici održanoj dana 19. travnja 2016. godine donijelo je sljedeći Plan nabave za 2016. godinu.

Saznaj više
23. 03. 2016.

Zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge privremenog zapošljavanja radnika

Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi - usluge privremenog zapošljavanja radnika.

Saznaj više
16. 02. 2016.

Obavijest o poništenju postupka sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B ZJN

Poništava se postupak  sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B  Zakona o javnoj nabavi - usluga privremenog zapošljavanja radnika (Agencija za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, OIB: 48339869626, procijenjena vrijednost nabave 315.000,00 kn, KLASA: 406-01/15-03/25, URBROJ: 370-04-15-3 od 20. studenoga 2015.).

Saznaj više
03. 01. 2016.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015.

Temeljem čl. 21. st. 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" br. 90/11, 83/13), Agencija za poljoprivredno zemljište, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, kao javni naručitelj, objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015.

Saznaj više
20. 11. 2015.

Zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge privremenog zapošljavanja radnika

Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi - usluge privremenog zapošljavanja radnika.

Saznaj više