Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti pisano, elektroničkom poštom ili osobno
04. 05. 2017.

Prve izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu

Na temelju čl. 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br 128/16) i čl. 10. Statuta Agencije za poljoprivredno zemljište, Upravno vijeće Agencije za poljoprivredno zemljište je na pisanoj 6. sjednici održanoj dana 28. travnja 2017. godine donijelo I. izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu.

Saznaj više
02. 02. 2017.

Plan nabave za 2017. godinu.

Na temelju čl. 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16) i čl. 10. Statuta Agencije za poljoprivredno zemljište, Upravno vijeće Agencije za poljoprivredno zemljište na 3. sjednici održanoj dana 26. siječnja 2017. godine donijelo je sljedeći Plan nabave za 2017. godinu.

Saznaj više
21. 04. 2016.

Odluka o odabiru ponuditelja za usluge privremenog zapošljavanja

Na temelju odredbe članka 17. Statuta Agencije za poljoprivredno zemljište (Upravno vijeće Agencije za poljoprivredno zemljište, KLASA:130-03/13-01/36, URBROJ:370-04/32-13-2 od 17. prosinca 2013.) i odredbe članka 96. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14, u daljnjem tekstu: Zakon) u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B Zakona - usluga privremenog zapošljavanja radnika, ravnateljica Agencije za poljoprivredno zemljište, uz suglasnost Upravnog vijeća (KLASA: 003-02/16-02/1, URBROJ: 370-04-16-23 od 19. travnja 2016.) donijela je Odluku od odabiru trgovačkog društva Centar za posao d.o.o. za privremeno zapošljavanje.

Saznaj više
21. 04. 2016.

Plan nabave za 2016. godinu.

Na temelju čl. 20. st. 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i čl. 10. Statuta Agencije za poljoprivredno zemljište, Upravno vijeće Agencije za poljoprivredno zemljište na 41. sjednici održanoj dana 19. travnja 2016. godine donijelo je sljedeći Plan nabave za 2016. godinu.

Saznaj više
23. 03. 2016.

Zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge privremenog zapošljavanja radnika

Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi - usluge privremenog zapošljavanja radnika.

Saznaj više