Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti pisano, elektroničkom poštom ili osobno

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Agencija za poljoprivredno zemljište uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13,  85/15).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.