Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH raspolaže Agencija za poljoprivredno zemljište
Ukupna površina pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske je 399.639,53 ha
Agencija je u 2015. godini zaprimila 444 zahtjeva za prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta

Upravno vijeće i ravnatelj

Agenciju za poljoprivredno zemljište vodi, zastupa i predstavlja ravnatelj. Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće Agencije. Mandat ravnatelja traje četiri godine i ista osoba može biti ponovno imenovana. Upravno vijeće agencije čine predsjednik i četiri člana. Predsjednika Upravnog vijeća imenuje Vlada Republike Hrvatske, on je ministar nadležan za poljoprivredu. Članove vijeća također imenuje Vlada RH, na prijedlog ministra poljoprivrede. Jedan član upravnog vijeća mora biti iz udruga poljoprivrednih proizvođača, a jedan je predstavnik radnika. Kao i ravnatelj, članovi i Predsjednik Upravnog vijeća biraju se na razdoblje od četiri godine.

Ravnatelj

Lana Bogdan, dipl. iur.

Zamjenik ravnatelja: Igor Miodrag ,dipl. ing. poljoprivrede
Pomoćnik ravnatelja: Dalibor Juginović, dipl. iur.

Upravno vijeće agencije

Ministar Tomislav Tolušić, dipl. iur.
doc. dr. sc. Krunoslav Karalić
prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić
Branka Šeput, oec.
Jan Marinac, dipl. oec.