Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH raspolaže Agencija za poljoprivredno zemljište
Ukupna površina pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske je 399.639,53 ha
Agencija je u 2015. godini zaprimila 444 zahtjeva za prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta

Sjednice Upravnog vijeća Agencije za poljoprivredno zemljište

Upravno vijeće agencije čine predsjednik i četiri člana. Predsjednika Upravnog vijeća imenuje Vlada Republike Hrvatske, on je ministar nadležan za poljoprivredu. Članove vijeća također imenuje Vlada RH, na prijedlog ministra poljoprivrede. Jedan član upravnog vijeća mora biti iz udruga poljoprivrednih proizvođača, a jedan je predstavnik radnika. Kao i ravnatelj, članovi i Predsjednik Upravnog vijeća biraju se na razdoblje od četiri godine.

Poslovnik o radu Upravnog vijeća