Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH raspolaže Agencija za poljoprivredno zemljište
Ukupna površina pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske je 399.639,53 ha
Agencija je u 2015. godini zaprimila 444 zahtjeva za prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta

LUCAS 2015

U razdoblju od ožujka 2015. do listopada 2015. Europska komisija - Eurostat provodi projekt "Land Use/Land Cover Statistics - LUCAS" u 28 zemalja članica Europske unije. Cilj projekta LUCAS je prikupiti usklađene statističke podatke o korištenju zemljišta i pokrovu zemljišta, a koji će se koristiti za različite potrebe Europske unije.

U Hrvatskoj projekt LUCAS provodi Agencija za poljoprivredno zemljište u suradnji sa Državnim zavodom za statistiku u okviru "IPA 2015. Višenamjenskog statističkog programa" temeljem Ugovora o darovnici sa Europskom unijom broj 14463.2013.002-2013.450.

Eurostat je na području Hrvatske ravnomjerno odredio 3161 točaka na kojima je potrebno utvrditi način korištenja zemljišta kao i pokrov zemljišta sukladno LUCAS metodologiji. Projektni tim Agencije za poljoprivredno zemljište i terenski djelatnici u razdoblju od travnja 2015. do listopada 2015. provode terenske poslove u okviru projekta LUCAS što uključuju slijedeće:

­- lociranje 3161 točke GPS uređajem i dolazak do točaka,

­- evidentiranje podataka o točkama na propisanim obrascima sukladno LUCAS metodologiji,

­- fotografiranje točaka,

­- uzorkovanje tla sondama na cca 10% točaka od ukupno 3161 točke,

­- unošenje prikupljenih podataka o točkama u IT aplikaciju.

Za dodatne informacije o projektu obratite se voditeljici projekta Ani Budanko Penavić  na adresu elektroničke pošte ana.budanko@mps.hr.

Više informacija o projektu LUCAS možete pronaći ovdje.

Kratki vodič kroz projekt LUCAS (na hrvatskom jeziku)

Kratki vodič kroz projekt LUCAS (na engleskom jeziku)

Terenski djelatnici projekta LUCAS za regije "Slavonija i sjeverna Hrvatska" i "Južna Hrvatska"

Terenski djelatnici projekta LUCAS za regiju "Istra i središnja Hrvatska"