Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH raspolaže Agencija za poljoprivredno zemljište
Ukupna površina pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske je 399.639,53 ha
Agencija je u 2015. godini zaprimila 444 zahtjeva za prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta

Land Use / Land Use Change and Forestry - LULUCF

LULUCF je projekt Ujedinjenih naroda pokrenut da bi se pokušala povratiti ravnoteža stakleničkih plinova u atmosferi i terestrijalnoj biosferi. Projekt nastoji promjenama u gospodarenju zemljištem i šumama iskoristiti prirodni proces akumuliranja CO2 u vegetaciji i tlu da bi se smanjila njegova povećana koncentracija u atmosferi.

Republika Hrvatska međunarodnim je ugovorima preuzela obvezu praćenja okoliša i izvješćivanja europskih i UN-ovih tijela koja se bave zaštitom okoliša. U skloput ih obveza Agencija za zaštitu okoliša je naručila projekt „Promjena zaliha ugljika u tlu i izračun trendova ukupnog dušika i organskog ugljika u tlu te odnosa ugljika i dušika“. Izvršitelji su Agencija za poljoprivredno zemljište, Hrvatski geološki institut i Hrvatski šumarski institut. Projekt će se odvijati od 2014 do 2016. Godine, a njegova ukupna vrijednost je 2.499.612 kuna.

Opseg poslova na projektu:

1. Pripremni radovi (odabir 750 reprezentativnih lokacija za uzorkovanje tla)

2. Terenski rad

3. Laboratorijske analize

4. Obrada podataka i kalkulacije

5. Izlazni rezultati projekta

Mrežna stranica projekta LULUCF