Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH raspolaže Agencija za poljoprivredno zemljište
Ukupna površina pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske je 399.639,53 ha
Agencija je u 2015. godini zaprimila 444 zahtjeva za prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta

Poljoprivreda u suradnji s prirodom – "CHAIN"

Nositelj projekta: IFVCNS – Institut za ratarstvo i povrtarstvo – Novi Sad

Projektni partneri: HCPHS – Zavod za tlo i očuvanje zemljišta, Agencija za poljoprivredno zemljište- Osijek

Ciljevi projekta

Opći cilj: Doprinijeti razvoju zaštite okoliša upravljanjem rizicima onečišćenja iz poljoprivredne proizvodnje u pograničnom području Podunavlja

Specifični cilj: Unaprijediti kontrolu onečišćenja tla i podzemne vode na poljoprivrednim površinama u pograničnom području Podunavlju

Razlog pokretanja projekta

Podunavlje predstavlja jedno od posljednjih velikih poplavnih područja na tlu europskog kontinenta i kao takvo je utočište za živi svijet vezan za poplavna područja. Istovremeno, uz navedeno područje, razvila se intenzivna poljoprivredna proizvodnja zahvaljujući plodnom tlu, obilju vode, povoljnoj klimi i dugoj tradiciji. Budući da na jednom području postoje dva suprotstavljena interesa posebno je važno uspostaviti ravnotežu prirode i ljudskih aktivnosti. Da bi se problem riješio u cijelosti, potrebno je uspostaviti lanac suradnje na svim razinama upravljanja rizicima onečišćenja okoliša. Ovaj lanac počinje od poljoprivrednih proizvođača, preko njihovih udruga, jedinica lokalne samouprave do nadležnih ministarstava i njihovih provedbenih tijela. Osim vertikalne, potrebna je i horizontalna suradnja svih dionika, međusobno razumijevanje i uvažavanje.

Nepoznat sadržaj onečišćenja tla i podzemne vode uzrokovan poljoprivrednom proizvodnjom biti će kvantificiran na deset odabranih lokacija. Nedovoljna povezanost poljoprivrednih proizvođača, provedbenih institucija i postojećih zakona biti će poboljšana kroz zajedničke aktivnosti tijekom projekta.

Rezultati

Uspostavljen tim za prekograničnu suradnju od poljoprivrednih proizvođača do mjerodavnih institucija.

Uspostavljeno mjerenje onečišćenja tla i podzemne vode na poljoprivrednim površinama za 10 kontrolnih lokacija, po pet sa svake strane granice.

Povećana razina znanja poljoprivrednih proizvođača o onečišćenjima u poljoprivredi.

Poboljšana zajednička promocija zaštite okoliša, tla i podzemne vode u pograničnom području Podunavlja.


Više o projektu možete saznati na mrežnoj stranici www.chain.hr

Terenski radovi na projektu CHAIN