Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH raspolaže Agencija za poljoprivredno zemljište
Ukupna površina pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske je 399.639,53 ha
Agencija je u 2015. godini zaprimila 444 zahtjeva za prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta

Odjel za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta

Odjel za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta obavlja poslove održavanja i zaštite poljoprivrednog zemljišta sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13 i NN 48/15).
Djelatnosti Odjela propisane su Uredbom o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište i Statutom Agencije. Odjel za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta obavlja poslove:

- utvrđivanja stanja oštećenosti poljoprivrednog zemljišta,

- praćenja stanja državnog poljoprivrednog zemljišta putem obveznih analiza tla,

- praćenja stanja ostalog poljoprivrednog zemljišta,

- utvrđivanja stanja neobrađenosti državnog poljoprivrednog zemljišta,

- utvrđivanje P1 i P2 zemljišta(osobito vrijedno i vrijedno poljoprivredo zemljište),

- sudjeluje u postupcima uređen ja poljoprivrednog zemljišta,

- vodi evidenciju prenamjene poljoprivrednog zemljišta,

- prikuplja godišnja izvješća jedinica lokalne samouprave o primjeni agrotehničkih mjera i mjera uređenja i održavanja poljoprivrednih rudina,

- obavlja laboratorijske analize tla, vode za navodnjavanje, organskih i mineralnih gnojiva i poboljšivača tla,

- izrađuje preporuke za gnojidbu.

Pravne i fizičke osobe mogu naručiti analizu tla od Agencije za poljoprivredno zemljište. U rubrici Dokumenti (desno od ovog teksta) nalaze se Upute za uzimanje uzoraka tla te Cjenik usluga Agencije za poljoprivredno zemljište Osijek.

Agencija za poljoprivredno zemljište - Odjel za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta jedan je od partnera na projektu prekogranične suradnje CHAIN. Cilj projekta CHAIN je razvoj zaštite okoliša upravljanjem rizicima onečišćenja iz poljoprivredne proizvodnje u pograničnom području Podunavlja.

Agencija za poljoprivredno zemljište potpisala je sredinom srpnja s Osječko-baranjskom županijom, jedinicama lokalne samouprave i Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku sporazum o provedbi Projekta "Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima" na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini. Cilj Projekta je praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu, s ciljem optimizacije gnojidbe i postizanja visokih i stabilnih prinosa u granicama ekonomičnosti, uz smanjivanje ekološkog opterećenja okoliša. Više o Projektu možete pročitati ovdje.

Cjenik usluga Agencije za poljoprivredno zemljište u 2017. godini možete vidjeti ovdje.

Odjel za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta Agencije za poljoprivredno zemljište smješten je u Osijeku