17. 03. 2017.

Natječaj za zapošljavanje

Na temelju članka 17. Statuta Agencije za poljoprivredno zemljište (Upravno vijeće Agencije za poljoprivredno zemljište, klasa: 130-03/13-01/36, urbroj: 370-04/32-13-2 od 17. prosinca 2013.) i članka 25. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta (Upravno vijeće, klasa: 130-03/14-01/25, urbroj: 370-06/17-14-3 od 29. travnja 2014., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, klasa: 003-02/15-03/5, urbroj: 370-04-15-11 od 12. svibnja 2015.), Agencija za poljoprivredno zemljište raspisuje natječaje za radna mjesta. Tekst natječaja možete pročitati ovdje.
Nazad