28. 06. 2017.

Natječaj za zapošljavanje

Na temelju članka 17. Statuta Agencije za poljoprivredno zemljište (Upravno vijeće
Agencije za poljoprivredno zemljište, KLASA: 130-03/13-01/36,
URBROJ: 370-04/32-13-2 od 17. prosinca 2013.) i članka 25. Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta (Upravno vijeće,
KLASA: 130-03/14-01/25, URBROJ: 370-06/17-14-3 od 29. travnja 2014.,
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji
radnih mjesta, KLASA: 003-02/15-03/5, URBROJ: 370-04-15-11 od 12. svibnja 2015.),
Agencija za poljoprivredno zemljište raspisuje natječaj za radno mjesto.
Tekst natječaja možete pročitati ovdje.

Nazad