Agencija je u 2014. godini raspisala 124 javna poziva za zakup ukupne površine 17.096,7575 ha
Poljoprivredno zemljište je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu
28. 06. 2017.

Natječaj za zapošljavanje

Na temelju članka 17. Statuta Agencije za poljoprivredno zemljište (Upravno vijeće Agencije za poljoprivredno zemljište, KLASA: 130-03/13-01/36, URBROJ: 370-04/32-13-2 od 17. prosinca 2013.) i članka 25. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta (Upravno vijeće, KLASA: 130-03/14-01/25, URBROJ: 370-06/17-14-3 od 29. travnja 2014., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, KLASA: 003-02/15-03/5, URBROJ: 370-04-15-11 od 12. svibnja 2015.), Agencija za poljoprivredno zemljište raspisuje natječaj za radno mjesto.

Read more
26. 05. 2017.

Djelomično poništenje javnog natječaja

Na temelju članka 17. Statuta Agencije za poljoprivredno zemljište (Upravno vijeće Agencije za poljoprivredno zemljište, klasa: 130-03/13-01/36, urbroj: 370-04/32-13-2 od 17. prosinca 2013.), Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje djelomično poništenje javnog natječaja.

Read more
05. 04. 2017.

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja i razgovora

U Narodnim novinama broj 23/17 od 15. ožujka 2017., objavljen je javni natječaj za prijam u radni odnos u Agenciju za poljoprivredno zemljište, na radno mjesto:

Read more
17. 03. 2017.

Natječaj za zapošljavanje

Na temelju članka 17. Statuta Agencije za poljoprivredno zemljište (Upravno vijeće Agencije za poljoprivredno zemljište, klasa: 130-03/13-01/36, urbroj: 370-04/32-13-2 od 17. prosinca 2013.) i članka 25. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta (Upravno vijeće, klasa: 130-03/14-01/25, urbroj: 370-06/17-14-3 od 29. travnja 2014., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, klasa: 003-02/15-03/5, urbroj: 370-04-15-11 od 12. svibnja 2015.), Agencija za poljoprivredno zemljište raspisuje natječaje za radna mjesta.

Read more
17. 03. 2017.

Djelomično poništenje javnog natječaja

Na temelju članka 17. Statuta Agencije za poljoprivredno zemljište (Upravno vijeće Agencije za poljoprivredno zemljište, klasa: 130-03/13-01/36, urbroj: 370-04/32-13-2 od 17. prosinca 2013.), Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje djelomično poništenje javnog natječaja.

Read more