11. 08. 2014.

Projekt "Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima"

Agencija za poljoprivredno zemljište potpisala je sredinom srpnja s Osječko-baranjskom županijom, jedinicama lokalne samouprave i Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku sporazum o  provedbi Projekta "Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima" na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini. U Projektu će sudjelovati 40 jedinica lokalne samouprave s područja Županije. Neposredni korisnici rezultata analize tla i preporuke za gnojidbu usjeva su obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrtnici, zadruge i trgovačka društva. Maksimalan broj analiza po jednom poljoprivrednom gospodarstvu utvrđuju jedinice lokalne samouprave koje sudjeluju u Projektu. Cilj Projekta je praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu, s ciljem optimizacije gnojidbe i postizanja visokih i stabilnih prinosa u granicama ekonomičnosti, uz smanjivanje ekološkog opterećenja okoliša.

U Projekt "Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima" u 2014. godini uključilo se sedam gradova i tridesettri općine (Tablica 1). U Projektu ne sudjeluju općine Đurđenovac i Strizivojna. Predviđeno je da u sufinanciranju uzoraka analiza tla Osječko-baranjska županija sudjeluje s 40%, jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) s 40% i krajnji korisnici s 20% od ukupne cijene uzorka. Cijena jednog uzorka iznosi 356,73 kune, a krajnji korisnik plaća samo 71,35 kuna. U cijenu je uračunato uzimanje uzoraka na terenu, dostava uzoraka u laboratorij, laboratorijska analiza uzorka tla, interpretacija rezultata i preporuka gnojidbe.

Ukupna vrijednost Projekta je 999.914,19 kuna. Osječko-baranjska županija sufinancirat će Projekt "Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima" s ukupno 399.965,68 kuna, jedinice lokalne samouprave s ukupno 399.965,68 kuna, a krajnji korisnici s ukupno 199.982,83 kuna. Predviđeno je da se ukupno analizira 2.803 uzoraka tla, a jedan prosječan uzorak analize tla uzima se s površine od 1 ha do 10  ha.  Na taj bi se način obuhvatilo od 10.000 do 20.000 ha, što predstavlja oko 10% obradivih poljoprivrednih površina obiteljskih gospodarstava Osječko-baranjske županije.

Projekt "Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima" u Osječko-baranjskoj županiji provodi se od 2003. godine.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj 39/13) propisao je da su fizičke ili pravne osobe dužne pratiti stanje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države kojeg koriste na temelju ugovora o zakupu, zakupu zajedničkog pašnjaka i zakupu za ribnjake. Praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta obavlja Agencija za poljoprivredno zemljište na temelju analize tla po službenoj dužnosti ili na zahtjev korisnika, tijekom prve godine nakon uvođenja u posjed i zadnje godine prije isteka ugovora o zakupu, zakupu zajedničkog pašnjaka i zakupa za ribnjake te periodično najmanje svake pete godine, a za korisnike koji su upisani u upisnik integrirane proizvodnje po zahtjevima takve proizvodnje. Troškove analize tla snosi korisnik zemljišta.

Agencija za poljoprivredno zemljište može raspolagati prikupljenim podacima vezanim uz analizu tla u svrhu uspostave Informacijskog sustava.

Tablica 1. Evidencija pristiglih zahtjeva za uzimanje uzoraka tla

 

Gradovi/općine

 

Broj uzoraka (n)

Pristiglo zahtjeva (n)

Beli Manastir

35

15

Belišće

150

3

Donji Miholjac

120

88

Đakovo

150

 

Našice

120

 

Osijek

150

80

Valpovo

100

100

Antunovac

70

 

Bilje

100

 

Bizovac

100

4

Čeminac

70

2

Čepin

120

 

Darda

7

 

Donja Motičina

35

 

Draž

100

 

Drenje

100

2

Erdut

100

98

Ernestinovo

50

 

Feričanci

34

 

Gorjani

34

 

Jagodnjak

70

 

Kneževi Vinogradi

120

 

Koška

69

 

Levanjska Varoš

20

 

Magadenovac

90

 

Marijanci

30

30

Petlovac

60

6

Petrijevci

70

 

Podgorač

34

 

Podravska Moslavina

30

 

Popovac

70

 

Punitovci

50

 

Satnica Đakovačka

50

 

Semeljci

50

 

Šodolovci

40

 

Trnava

50

 

Viljevo

50

4

Viškovci

35

 

Vladislavci

35

 

Vuka

35

 

UKUPNO

2803

432

Nazad