01. 02. 2017.

Odluka o imenovanju zamjenika ravnateljice Agencije za poljoprivredno zemljište

Na temelju članka 10. Statuta Agencije za poljoprivredno zemljište (KLASA:130-03/13-01/36, URBROJ:370-04/32-13-2 od 17. prosinca 2013. godine) Upravno vijeće Agencije za poljoprivredno zemljište na 3. sjednici održanoj 26. siječnja 2017.  je donijelo odluku o imenovanju Igora Miodraga, dipl. ing. poljoprivrede za zamjenika ravnateljice Agencije za poljoprivredno zemljište (KLASA:003-02/17-03/1, URBROJ:370-04-17-10).
Nazad