14. 12. 2016.

Odluka o imenovanju ravnateljice Agencije za poljoprivredno zemljište

Na temelju članka 10. Statuta Agencije za poljoprivredno zemljište (KLASA:130-03/13-01/36, URBROJ:370-04/32-13-2 od 17. prosinca 2013. godine) Upravno vijeće Agencije za poljoprivredno zemljište na 2. sjednici održanoj 8. prosinca 2016. godine je donijelo odluku o imenovanju Lane Bogdan, dipl. iur. za ravnateljicu Agencije za poljoprivredno zemljište.
Nazad