26. 08. 2016.

Obavijest korisnicima služnosti

Sukladno odredbi članka 46. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama (NN 94/14) šume i šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koja su odlukama Vlade Republike Hrvatske određena kao zemljišta na kojima se može osnovati služnost radi podizanja višegodišnjih nasada danom stupanja na snagu ovoga zakona izdvajaju se iz šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske i u nadležnosti su Agencije za poljoprivredno zemljište, te se njima nastavlja raspolagati prema posebnom propisu kojim se uređuje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

Informacije o predmetima koje je Agencija za poljoprivredno zemljište preuzela možete pogledati ovdje.

Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, iz prethodnog teksta, navedenim zemljištem raspolagati će se kao s poljoprivrednim zemljištem. Pozivamo ovlaštenike služnosti koji su sklopili Ugovor o osnivanju služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu da za upite i informacije pošalju e-mail na zeljka.n-koncic@mps.hr

Obavijest za ostale predmete

Za predmete koji nisu navedeni u tablicama, potrebno je kontaktirati Ministarstvo poljoprivrede, Upravu šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2 a u Zagrebu, na telefon 01/6443-210.

Nazad