17. 05. 2017.

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom - 17. svibnja 2017.

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine", broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine", broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje obavijesti o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području:


Grada Gline

Općine Jasenovac

Grada Novske

Grada Lipika

Općine Medulin

Grada Malog Lošinja

Općine Medulin

Grada Vrbovskog

Grada Poreča-Parenzo

Općine Višnjan

Općine Tar-Vabriga

Grada Umaga

Grada Umaga

Općine Ližnjan - Lisignano

Općine Kaštelir-Labinci


Rok za dostavu zahtjeva je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave
ove Obavijesti na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.

Nazad