01. 07. 2016.

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom - 1. srpnja 2016.

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine", broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine", broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području:

- Grada Bjelovara

- Općine Voćin

- Općine Voćin – k.č.br. 899/1 u k.o. Ćeralije

- Općine Voćin – k.č.br. 19 u k.o. Bokane

- Općine Voćin – k.č.br. 190 u k.o. Ćeralije

- Općine Sibinj

- Općine Oprisavci

- Općine Vrpolje

Rok za dostavu zahtjeva je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove Obavijesti na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.

Nazad