14. 11. 2017.

Obavijest o poništenju Odluke o dodjeli zakupa na području Grada Skradina

Poništava se Odluka o dodjeli zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Skradina, KLASA: 320-01/17-04/19, URBROJ: 370-04-17-52 od 05. srpnja 2017. za 6. proizvodno-tehnološku cjelinu koja je bila predmet Javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike na području Grada Skradina od 26. svibnja 2017. 

Nazad