10. 01. 2018.

Obavijest o poništenju i djelomičnom poništenju Javnih poziva za zakup

1. Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je Odluku o djelomičnom poništenju Javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta KLASA: 320-01/13-04/741, URBROJ: 370-07/34-14-29 objavljenog dana 22. kolovoza 2014. na mrežnim stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište u dijelu koji se odnosi na:

 -          proizvodno-tehnološku cjelinu broj 1.

 2. Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je Odluku o djelomičnom poništenju Javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta KLASA: 320-01/13-04/741, URBROJ: 370-07/34-14-31 objavljenog dana 22. kolovoza 2014. na mrežnim stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište u dijelu koji se odnosi na:

 -          proizvodno-tehnološku cjelinu broj 4.

 3. Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je Odluku o djelomičnom poništenju Javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta KLASA: 320-01/13-04/741, URBROJ: 370-07/34-14-32 objavljenog dana 22. kolovoza 2014. na mrežnim stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište u dijelu koji se odnosi na:

-          proizvodno-tehnološku cjelinu broj 7.

-          proizvodno-tehnološku cjelinu broj 25.

 4. Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je Odluku o poništenju Javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Crnac KLASA: 320-01/13-04/717, URBROJ: 370-07/27-14-24 objavljenog dana 30. lipnja 2014. na mrežnim stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište.

 5. Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je Odluku o djelomičnom poništenju Javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gornja Vrba KLASA: 320-02/13-02/181, URBROJ: 370-08/26-14-11 objavljenog dana 19. kolovoza 2014. na mrežnim stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište u dijelu koji se odnosi na:

-          proizvodno-tehnološku cjelinu broj 6.

-          proizvodno-tehnološku cjelinu broj 7.

 6. Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je Odluku o djelomičnom poništenju Javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ivankovo KLASA: 320-01/13-04/329, URBROJ: 370-07/27-14-12 objavljenog dana 16. srpnja 2014. na mrežnim stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište u dijelu koji se odnosi na:

 -          proizvodno-tehnološku cjelinu broj 2.

 7.  Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je Odluku o djelomičnom poništenju Javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Metkovića KLASA: 320-01/14-04/545, URBROJ: 370-04-14-3 objavljenog dana 28. listopada 2014. na mrežnim stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište u dijelu koji se odnosi na:

 -          proizvodno-tehnološku cjelinu broj 30.

 8.  Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je Odluku o djelomičnom poništenju Javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nijemci KLASA: 320-01/13-04/355, URBROJ: 370-06/23-14-14 objavljenog dana 14. rujna 2014. na mrežnim stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište u dijelu koji se odnosi na:

-          proizvodno-tehnološku cjelinu broj 1.

-          proizvodno-tehnološku cjelinu broj 38.

-          proizvodno-tehnološku cjelinu broj 50.

 9.  Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je Odluku o djelomičnom poništenju Javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nova Bukovica KLASA: 320-01/13-04/707, URBROJ: 370-10/09-14-7 objavljenog dana 02. rujna 2014. na mrežnim stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište u dijelu koji se odnosi na:

-          proizvodno-tehnološku cjelinu broj 7.

-          proizvodno-tehnološku cjelinu broj 11.

 10.  Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je Odluku o djelomičnom poništenju Javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca KLASA: 320-01/13-04/760, URBROJ: 370-04-14-18 objavljenog dana 12. studenog 2014. na mrežnim stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište u dijelu koji se odnosi na:

-          proizvodno-tehnološku cjelinu broj 12.

-          proizvodno-tehnološku cjelinu broj 13.

-          proizvodno-tehnološku cjelinu broj 16.

-          proizvodno-tehnološku cjelinu broj 18.

 11. Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je Odluku o poništenju Javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ploče KLASA: 320-01/13-04/389, URBROJ: 370-04/14-12 objavljenog dana 28. listopada 2014. na mrežnim stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište.

 12. Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je Odluku o poništenju Javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Popovac KLASA: 320-01/13-04/596, URBROJ: 370-06/21-14-13 objavljenog dana 25. travnja 2014. na mrežnim stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište.

 13.  Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je Odluku o djelomičnom poništenju Javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sopje KLASA: 320-01/13-04/455, URBROJ: 370-08/26-14-13 objavljenog dana 21. srpnja 2014. na mrežnim stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište u dijelu koji se odnosi na:

-          proizvodno-tehnološku cjelinu broj 2.

-          proizvodno-tehnološku cjelinu broj 4.

 14.  Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je Odluku o djelomičnom poništenju Javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Špišić Bukovica KLASA: 320-01/14-04/285, URBROJ: 370-06/23-14-11 objavljenog dana 22. srpnja 2014. na mrežnim stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište u dijelu koji se odnosi na:

-          proizvodno-tehnološku cjelinu broj 1.

-          proizvodno-tehnološku cjelinu broj 4.

 15. Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je Odluku o poništenju Javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Imotskog KLASA: 320-01/15-04/658, URBROJ: 370-04-16-9 objavljenog dana 15. rujna 2016. na mrežnim stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište.

 16. Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je Odluku o poništenju Javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Labina KLASA: 320-02/15-01/43, URBROJ: 370-04/16-10 objavljenog dana 15. rujna 2016. na mrežnim stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište.

 17. Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je Odluku o poništenju Javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Imotskog KLASA: 320-02/16-01/168, URBROJ: 370-04/16-8 objavljenog dana 17. prosinca 2016. na mrežnim stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište.

  

Fizičke i pravne osobe koje imaju pravni interes mogu izvršiti uvid u dokumentaciju predmetnog Javnog poziva u radno vrijeme Agencije za poljoprivredno zemljište od ponedjeljka do petka u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, na adresi Agencija za poljoprivredno zemljište, Radnička cesta 22, Zagreb, uz prethodnu najavu na e-mail: ured.ravnateljice@zemljiste.mps.hr.

 

Nazad