11. 05. 2017.

Obavijest o dodjeli zakupa na području Grada Vodica

Na temelju provedenog Javnog poziva objavljenog 09. ožujka 2017. na mrežnim stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište i oglasnoj ploči Grada Vodica, Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je Odluku o dodjeli zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vodica:


R.br.

Proizvodno-tehnološka cjelina

Ponuditelj

1.

1

Trgovačko društvo G.R.M. d.o.o., Rijeka, Bok 4

2.

2

Trgovačko društvo G.R.M. d.o.o., Rijeka, Bok 4Odluka kojom se odlučuje o vlasničkim i drugim stvarnim pravima na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske nije upravni akt već akt poslovanja vlasnika koji raspolaže svojim nekretninama. Akti poslovanja ne mogu se pobijati i biti predmetom preispitivanja u posebnom postupku. Međutim, sudionici javnog poziva koji smatraju da su povrijeđena pravila javnog poziva ili iz drugih zakonom predviđenih razloga mogu pred sudom pobijati ugovor o zakupu sklopljen s trećom osobom i tada će se u okviru tog postupka preispitati postupak javnog poziva i donošenje same odluke o dodjeli zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske.

Fizičke i pravne osobe koje imaju pravni interes mogu izvršiti uvid u dokumentaciju predmetnog javnog poziva u radno vrijeme Agencije za poljoprivredno zemljište od ponedjeljka do petka u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, na adresi Agencija za poljoprivredno zemljište, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, uz prethodnu najavu na e-mail: ured.ravnateljice@zemljiste.mps.hr.

Nazad