26. 05. 2017.

Javni poziv za zakup na području Grada Skradina

Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Odluke Agencije za poljoprivredno zemljište o raspisivanju javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Skradina.

Javni poziv za Grad Skradina

Prilog 2

Prilog 3

Prilog 5

Obrasci Gospodarskog programa

Upute za ispunjavanje Gospodarskog programa


Rok za dostavu ponude je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave 

Javnog poziva na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.

Nazad