26. 05. 2017.

Javni poziv za zakup na području Grada Šibenika

Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Odluke Agencije za poljoprivredno zemljište o raspisivanju javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Šibenika.

Javni poziv za Grad Šibenika

Prilog 2

Prilog 3

Prilog 5

Obrasci Gospodarskog programa

Upute za ispunjavanje Gospodarskog programa


Rok za dostavu ponude je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave

Javnog poziva na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.

Nazad