Agencija je u 2014. godini raspisala 124 javna poziva za zakup ukupne površine 17.096,7575 ha
Poljoprivredno zemljište je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu
17. 11. 2017.

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom - 17.11.2017.

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/13.) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15.) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području:

Read more
16. 11. 2017.

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom - 16.11.2017.

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/13.) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15.) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području:

Read more
16. 11. 2017.

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom - 16.11.2017.

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/13.) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15.) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području:

Read more
14. 11. 2017.

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom - 14.11.2017.

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/13.) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15.) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području:

Read more
14. 11. 2017.

Obavijest o dodjeli zakupa na području Grada Skradina

Na temelju provedenog Javnog poziva objavljenog dana 26. svibnja 2017. na mrežnim stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište i oglasnoj ploči Grada Skradina, Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je Odluku o dodjeli zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Skradina kojom Dragi Laći, nositelju Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz Skradina, Skradinsko polje 61/A, dodjeljuje zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske označenog kao proizvodno-tehnološka cjelina broj 6 (KLASA: 320-01/17-04/19, URBROJ: 370-02-17-80 od 06. studenog 2017.).

Read more