Odgovori na najčešća pitanja upućena Agenciji za poljoprivredno zemljište
Imate li pitanja vezana uz državno poljoprivredno zemljište javite se na info@zemljiste.mps.hr

Vlasnik sam OPG-a i zainteresiran sam za program korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. Zamolio bih Vas da mi navedete što je sve potrebno prikupiti od dokumentacije, koje obrasce moram pribaviti i ispuniti?

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13 i NN 48/15), poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje se u zakup isključivo putem javnog poziva na rok od 50 godina. Jedinice lokalne samouprave dostavljaju Agenciji zahtjev za raspisivanje javnog poziva i dokumentaciju potrebnu za raspisivanje javnog poziva za zakup.

Zahtjev za prikupljanje dokumentacije za raspisivanje javnog poziva za zakup jedinici lokalne samouprave može podnijeti zainteresirana fizička ili pravna osoba (obrazac zahtjeva se nalazi na mrežnim stranicama Agencije).

Odluku o dodjeli zakupa donosi Agencija na prijedlog Povjerenstava za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske kojeg čine tri predstavnika Agencije i dva predstavnika jedinice lokalne samouprave na čijem području se zemljište nalazi, od kojeg jednog predstavnika određuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno Gradska skupština Grada Zagreba, a drugog predstavnika izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave.

Ponuda s obrascima Gospodarskog programa šalje se izravno Agenciji za poljoprivredno zemljište, a ne općini, ali tek kada Agencija objavi javni poziv.
Za stručnu pomoć oko ispunjavanja obrazaca Gospodarskog programa poljoprivrednici se mogu obratiti u Savjetodavnu službu. Visinu zakupnine možete pogledati u Pravilniku o početnoj zakupnini poljoprivrednog zemljišta (NN 107/13) (zakupnina je navedena po općinama i gradovima).

Početna zakupnina utvrđena Pravilnikom o početnoj zakupnini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake te naknadi za vodu i ribnjake („Narodne novine“ broj 107/13) odnosi se na mjesečno razdoblje zakupa, godišnje ili neko drugačije obračunsko razdoblje zakupa, uzevši u obzir jediničnu zakupninu za zakup (kn/ha)?

Zakupnina navedena u Pravilniku odnosi se na godišnju zakupninu.

Mogu li općine i dalje davati zemlju u jednogodišnje i višegodišnje zakupe ili to sve obavlja Agencija?

Državnim poljoprivrednim zemljištem može raspolagati isključivo Agencija za poljoprivredno zemljište. Jedinice lokalne samouprave više ne raspolažu poljoprivrednim zemljištem ni na koji način.

Mogu li se obratiti direktno Agenciji sa zamolbom za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta?

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13 i NN 48/15), poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje se u zakup isključivo putem javnog poziva na rok od 50 godina. Jedinice lokalne samouprave dostavljaju Agenciji zahtjev za raspisivanje javnog poziva. Zahtjev za prikupljanje dokumentacije za raspisivanje javnog poziva za zakup jedinici lokalne samouprave može podnijeti zainteresirana fizička ili pravna osoba (obrazac zahtjeva možete preuzeti s naših mrežnih stranica).

Zainteresiranima za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta predlažemo da se obrate u jedinicu lokalne samouprave i od njih zatraže pokretanje postupka za raspisivanje javnog poziva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta.

Nakon što jedinica lokalne samouprave dostavi Agenciji zahtjev i potrebnu dokumentaciju, Agencija će raspisati javni poziv. Javni poziv bit će objavljen na mrežnoj stranici Agencije i na oglasnim pločama jedinice lokalne samouprave.

Moraju li se kopije dokumenata kao što su ugovori o zakupu zemlje, uporabne dozvole objekata i preslike diploma ovjeriti kod javnog bilježnika?

Nije potrebno ovjeravati ugovore, dozvole, diplome i sl.

Treba li suglasnost Agencije za razvrgnuće suvlasničkog odnosa na k.č. poljoprivrednog zemljišta koje je u vlasništvu fizičkih osoba?

Zakon o poljoprivrednom zemljištu i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13 i NN48/15) odnosi se isključivo na državno poljoprivredno zemljište. Zakon ne regulira odnose među privatnim osobama nad poljoprivrednim zemljištem pa tako ni razvrgnuće suvlasničke zajednice.

Kako preuzeti obrasce sa mrežne stranice Agencije za poljoprivredno zemljište?

Za potpunu kompatibilnost s mrežnom stranicom Agencije za poljoprivredno zemljište preporučamo korištenje najnovije inačice internetskog preglednika. Preglednici koji 100% ispravno prikazuju stranicu su Internet Explorer, Google Chrome i Mozilla Firefox.

Preuzimanje željenog obrasca započnite lijevim klikom na polje Odaberi kategoriju u kutiji Obrasci. Padajući izbornik će izlistati četiri kategorije obrazaca: Obrasci za zakup, Obrasci za prodaju, Obrasci za zamjenu i Obrasci za odgodu plaćanja. Lijevim klikom odaberite traženu kategoriju. Padajući izbornik će se zatvoriti i kutija za preuzimanje Obrazaca će izgledati isto kao na početku. Neka vas to ne buni, prijeđite na sljedeći korak – Odaberi obrazac.

Lijevim klikom na Odaberi obrazac padajući izbornik će izlistati obrasce iz ranije izabrane kategorije. Odaberite traženi obrazac unutar kategorije i kliknite na njega. Nakon toga će se u kategoriji Download prikazati ime odabranog obrasca. Lijevim klikom na njegovo ime preuzet ćete prikazani obrazac.