Odgovori na najčešća pitanja upućena Agenciji za poljoprivredno zemljište
Imate li pitanja vezana uz državno poljoprivredno zemljište javite se na info@zemljiste.mps.hr

Želim kupiti poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH. Koji je postupak za prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta?

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države iznimno se prodaje izravnom pogodbom po tržišnoj cijeni koju utvrđuje Agencija, u sljedećim slučajevima:

a) za katastarske čestice poljoprivrednih površina koje graniče sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalaze se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina u Kontinentalnoj regiji Republike Hrvatske nije veća od 1 ha, a u Jadranskoj regiji Republike Hrvatske od 0,2 ha

b) za katastarske čestice do kojih se može pristupiti samo preko zemljišta u vlasništvu podnositelja zahtjeva u svrhu okrupnjavanja

c) za katastarske čestice za koje je pribavljena dokumentacija za gradnju poljoprivrednih objekata

d) kada se privodi drugoj gospodarskoj funkciji koja nije poljoprivredna, a u interesu je Republike Hrvatske

e) za katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta koje koriste korisnici kuća u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama.

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države prodaje se izravnom pogodbom ako zainteresirana osoba podnese zahtjev Agenciji kojem prilaže dokaz o ispunjavanju uvjeta (zahtjev se podnosi na obrascu koji se nalazi na našim mrežnim stranicama u kutiji Obrasci vidljivoj s desne strane ovog teksta).

Obavijest o podnesenom zahtjevu Agencija je dužna objaviti na oglasnoj ploči jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba, na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi i na internetskoj stranici Agencije.

Ako je više osoba podnijelo zahtjev za isto poljoprivredno zemljište u vlasništvu države kupac se utvrđuje javnim nadmetanjem.
Tržišna cijena državnog poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se za svaku općinu/grad/katastarsku općinu i katastarsku česticu posebno. Metodologija izračuna cijene propisana je Pravilnikom o metodologiji utvrđivanja tržišne cijene za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom.

Tržišna cijena za prodaju utvrđuje se korekcijom početne cijene s faktorima lokacije, prometne povezanosti, razvojne mogućnosti, veličine i oblika površine, ponude i potražnje te faktorom uređenosti.

Uz zahtjev je potrebno priložiti svu dokumentaciju koja je navedena u obrascu (original dokumentaciju).

Moraju li zemljišnoknjižni izvadak i posjedovni list biti originali izdani od strane katastra i gruntovnice ili mogu biti samo ispisani s web stranica tih institucija?

U zahtjevu za prodaju poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom zemljišnoknjižni izvadci i posjedovni listovi moraju biti originalni dokumenti izdani od odgovarajućih institucija. Podaci otisnuti s mrežnih stranica tih institucija ne mogu se koristiti u zahtjevu za prodaju zemljišta izravnom pogodbom.